Performans sistemleri yıllardır tartışılan bir konudur tartışılmaya da devam edecek gibi görülmektedir. Kurumlarda performans yönetimini ikiye ayırmak mümkündür. Kurumsal Performans Sistemi ve Bireysel Performans Sistemi. Özellikle İnsan Kaynakları departmanlarınca takip edilen bireysel performans sistemi hakkında bir yazı.

Performans yönetiminin temelleri konusunda bir karışıklık ve kavram karmaşası olduğunu görüyorum. Birçok uzman ve danışman bu terimi geleneksel değerlendirme sisteminin yerine kullanıyor. Diğer değerlendirme sistemlerine bir alternatif olarak görüyorlar. Bense bu terimi çalışma sistemi bağlamında düşünüyorum.

Performans yönetimi insanların yeteneklerini en iyi şekilde ortaya koyabilmelerini sağlayan çalışma ortamını yaratma sürecidir. Performans yönetimi ihtiyaç duyulduğunda bir iş nasıl tanımlanıyorsa öyle başlayan bütün bir çalışma sistemidir.

Başı ve sonu belli olmayan bir sistem gibi gözükse de çalışan kurumunuzdan ayrıldığında noktalanır.

Performans yönetimi bu döngü içinde çalışanla olan etkileşimi tanımlar. Performans yönetimi çalışanla olan her etkileşim fırsatını bir öğrenme olayına dönüştürür.

Performans yönetimi yıllık bir değerlendirme toplantısı değildir. Ne değerlendirme toplantısı için hazırlanmaktır ne de bir öz değerlendirmedir. Birçok kurum amaç ve gelişimleri takip etmek amacıyla araç ve biçimler kullansa da bu ne bir biçimdir ne de bir ölçüm aracı; bunlar performans yönetiminin süreçleri değildir. Performans yönetiminin süreçleri bağımlı gibi olsa da aslında diğer süreçlerden bağımsız işler.

Performans Yönetimi Sisteminin Bileşenleri

Performans yönetim sistemi bu bileşenlerin hepsini içerebilir ama önemli olan sistemin kendisidir, bileşenler değildir.

Performans yönetim sisteminin amaçları

 • Çalışanların iş tanımlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.
 • Aday personellerden kalifiye olanları seçmek.
 • Aday havuzunu daraltmak için mülakatlar yapmak.
 • Adayların güçlü ve zayıf yönlerini ve yeteneklerini öğrenmek.
 • Şirket kültürüne uygun en kalifiye adayı tanımlamak için kapsamlı bir çalışan seçim süreci kullanarak uygun olan insanları seçmek.
 • Seçilen adaya iş teklifi yapmak ve maaş, yardımlar, ücretli tatil ve diğer kurumsal avantajlar dahil olmak üzere istihdamın koşullarını tartışmak.
 • Yeni çalışanı kurumda hoş karşılamak.
 • Çalışan oryantasyonu sağlamak, akıl hocası tayin etmek ve yeni çalışanı kuruma ve kültürüne adapte etmek.
 • Çalışan ve yeni yöneticisi arasında gereklilikleri, başarıya dayalı performans standartlarını, sonuçlarını ve ölçülerini tartışmak.
 • Gerekirse sürekli eğitim sağlamak.
 • Sürekli koçluk ve geri bildirim sağlamak.
 • Çeyrek dönemlerde performans gelişimi tartışmaları yürütmek.
 • İnsanları mevcut katkılarından dolayı ödüllendirmek amacıyla maaş ve ödül sistemleri tasarlamak.
 • İşbaşı eğitim, kariyer değişiklikleri ve transferler gibi kariyer gelişim fırsatları sağlamak.
 • Değerli çalışanların neden kurumları bıraktığını anlamak amacıyla çıkış mülakatlarına yardımcı olmak.

Performans yönetim sisteminizi geliştirmenize yardımcı olacak bütün bu ipuçları ve araçlarla birlikte, böyle bir sistemi ortaya koymak size kolay gelecektir. Performans yönetimine bağlı kalmak ve işe yaramasını sağlamak bu sürecin en zor olan şeyleridir. Gerçekten zor olan şeyler ama yapabilirsiniz. Yöneticileriniz ve çalışanlar yararını görecektir.

Sinem ERALKAN – https://www.iienstitu.com

Leave A Comment

Last Updated: Kasım 13th, 2022 / Categories: İnsan Kaynakları / Tags: , , / Views: 3136 / 3,1 min read / 621 words / 0 Comments on Performans Yönetimine Hızlı Başlangıç Kılavuzu /

En Son Yazılarımız İçin Abone Olun

En son yazılarımızı sizinle paylaşmaktan mutluluk duyacağız.

KVKK Politikamıza ulaşmak için lütfen tıklayınız.