Son zamanlarda sık sık duyduğumuz kavramlardan birisi de büyük veri (big data). Büyük veri denildiğinde ne anlamalıyız? Çalıştığımız firma yada kurumda büyük veri çalışmalarına gerek var mıdır? Büyük veriden hareketle nerelere varabiliriz? sorularını daha sesli sorma zamanı geldi artık. Bu sorulara cevap niteliğinde ki yazıyı sizlerle paylaşırken Selim Uçer Bey’e teşekkür ediyorum. Faydalı olması dileğimle…

Günümüzde büyük veri sözü ciddi bir trend oldu ve çok sık kullanılıyor. Herkes tam olarak ne olduğunu bilmeden ve faydasını görmeden çokça bu terimi kullanıyor, “Bu konuya yatırım yapmalıyız” diyor. Bununla birlikte biz şirketlere bu gibi kavramlar içinde kaybolmadan önce, veriyi anlamlandırarak ve müşterinize ve şirketinize fayda sağlayacak şekilde nasıl işleyebileceğinize odaklanmanızı öneriyoruz. Örneğin şu basit taktikler işinize yarayabilir.

1. Zengin veri ve az içgörüye sahip olmaktansa, az veri ve zengin içgörüye sahip olmak daha iyidir.

Aksiyon alınamayan veri ve analiz fazlalığı riskinin zirvede olduğu bir dönemdeyiz. Birçok şirket “büyük veri” dünyasından önce bile, halihazırda var olan bilgiyle aksiyon almıyor.  Mevcut bilgiyle bir içgörü geliştirmiş olanlar bile, bu öncelikli içgörüler doğrultusunda aksiyon almakta ve uygulamaya geçmekte çok yüzeysel kalıyor. Bunun en önemli sebebi, organizasyonda içgörü ve bilgi üretenlerin, bu içgörüleri eyleme geçirenlerden çok ayrı olması. Bu bağlamda büyük veri projelerini veri toplamaktan sınıflandırmaya, veri madenciliğinden içgörü oluşturmaya kadar bütünsel olarak düşünmek önem arz ediyor.

2. Teknolojiden önce doğru becerilere yatırım yapın. Teknolojiden daha önemli olan, doğru becerileri sahip olmaktır.

  • İçgörülerin nasıl kullanılacağına dair belirgin bir bakış açısıyla doğru iş soruları sorma ve bir çerçeve oluşturma yeteneği: Büyük veri çok sesli ve kalabalıktır. Hızlı ve alakalı içgörüler geliştirebilmek için iş problemini aşırıya kaçmadan kristalize etme yeteneğine sahip olmak önemlidir.
  • Tahmine dayalı analiz yapabilmek ve ileriye dönük içgörü geliştirebilmek için doğru istatistiksel araçları bulma yeteneği: Büyük verinin kerameti, geleceği yüksek olasılıkla tahmin etmeyi mümkün kılmasıdır. (Büyük ya da küçük) veri göz önüne alındığında, geleceği güvenilir bir şekilde tahmin etme sanatı, istatistik ve yapay öğrenme gibi temel disiplinler hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir. Bu çok sesliliğin sınırsız olduğu büyük veri dünyasında sinyalleri ayrıştırabilmek gerekir.

3. Odaklanmış Büyük Veri Pilotları ile Deney

Bugün büyük veri tartışmalarının çoğu teknoloji tedarikçilerinden kaynaklanıyor. Ancak bu konuşmaların çok azı, hatta neredeyse hiçbiri, büyük verinin vaka incelemelerini veya yatırımın getirilerini tartışmıyor.

“En kritik iş sorunları nelerdir?” ve “Verileriniz bu sorunlara çözüm bulunmasına nasıl katkı sağlayacak?” sorularını belirleyerek işe başlayın.

Teknolojiye yatırım yapmadan önce büyük veri laboratuarlarında çeşitli kaynaklardan gelen veriler üzerinde pilot çalışmalar yapın. Büyük veri laboratuarları, büyük veri araçları (örneğin, metin ve konuşma analitik yazılım, Apache Hadoop, görselleştirme yazılımları) ve uzmanlığı (akıllı analitik, makine öğrenimi, dikey bilgi) sayesinde çalışmaların etkisi ve değeri hızlıca gözlemlenebiliyor. Bu çabalar minimal teknoloji yatırımlarıyla taban düzeyde uygulanabilir.

4. Samanlıkta iğne aramak

Yarı-yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri, şirketler arasında bilinen bir şey. Gartner kurumsal verilerin önümüzdeki beş yılda yüzde 800 büyüyeceğini ve bu bilgilerin yüzde 80’inin yapılandırılmamış olacağını vurguluyor.

Yapılandırılmamış veriler ile akılda tutulması gereken üç önemli ilke var. Yapılandırılmamış bilgileri sonsuza dek saklamaya ve depolamaya değil, bu üç ilkeye odaklanmak gerekiyor:

  • Yapılandırılmamış verileri saklamak ve analiz etmek için uygun bir teknolojiye sahip olduğunuzdan emin olun. Şemasız ve yatay ölçekli ilişkisel olmayan (Mongo gibi) teknolojiler gerekli. Ayrıca, yapılandırılmamış verileri analiz edebilen (metin, ses analitik teknolojisi, konuşma müstensihleri​​, sosyal grafik analitik yazılım ve makine veri analiz araçları ve metin için NLP motorları gibi) teknolojilerinin lisansına sahip veya bu teknolojilere erişiminizin olduğundan emin olun.
  • Fikir verme yeteneği yüksek, bilgi değeri bakımından zengin ancak yapılandırılmamış verileri öncelik sırasına sokun. Söz konusu içerik, müşteri duyarlılıklarını kapsayan metin ve (çağrı merkezi kayıtları, sosyal medya üzerindeki söyleşiler gibi) konuşmalar olduğunda, müşterilerin gelecek davranışları hakkında bilgi edinilir ve tahminde bulunulabilir. Çünkü sadece “ne” sorusuna değil, “neden” sorusuna da cevaplar bulunabilir.
  • Sadece yapılandırılmamış olan verileri analiz etmeyin. Yapılandırılmamış verilerden elde edilen içgörüleri ayıklayın ve yapılandırılmış veriyle birleştirin. Örneğin, yüksek değerli, fazlasıyla bağlı bir müşterinin, müşteri temsilcisine telefonda yeni bir ürün satın alma ihtiyacından bahsetmesi durumunda alınacak aksiyonla, düşük değerli, son derece fiyata duyarlı ve sadakatsiz müşterinin bir ürün satın alma ihtiyacı olması durumunda alınacak aksiyon birbirinden farklıdır.

5. Sadece analitik yöntemlere değil, operasyonel analitik motorları değerlendirin.

Büyük veri tarafından sağlanan potansiyel faydalardan biri, müşterilerin en son, yani en alakalı davranışlarına dayanarak müşteri deneyimini kişiselleştirme yeteneğidir. Büyük veri ile rekabet avantajı sağlamak için şirketler artık geçen ay ki veriyle iki ay boyunca çevrimdışı analiz yapıp, muhtemelen üç ay sonra aksiyon alamazlar. Yüksek değerli, sadık müşteri durumunu ele alalım. Müşteri, kasada online promosyon kodunu girer ve indirim gerçekleşmezse oradan memnuniyetsiz ayrılır. Bu bilgi üzerine aksiyon alarak birkaç saat içinde özür dileyen veya yeni bir kredi ile müşteri eşitliğini koruyarak müşteriyi elde tutmak için önemli bir yol kat etmek etkili olacaktır. Şirketler, geleneksel ofline analizler yerine yakın zamanlı ya da gerçek zamanlı karar vermelerini sağlayacak teknoloji destekli analitik motorları tercih etmeye başlamalılar. Biz şirketlere ölçümlenen “test et ve öğren” yaklaşımını öneriyoruz. Kararlarınızın yüzde 20’sini alın ve teknoloji destekli analitik motorlarıyla gerçekleştirmeyi deneyin. Başarıyı ölçün ve organizasyonun rahatlık düzeyi arttıkça yavaş yavaş kararların yüzdesini artırın.

6. Büyük veriden yararlanmak için organizasyon süreçlerini uyumlu hale getirin.

Büyük veri dünyası şirketlerin yakın veya gerçek zamanlı aksiyon almalarını sağlar. Ancak, birçok organizasyonel süreç bu değişim için hazır değildir. 

Büyük veriden faydalanabilmek, sadece insan ve teknolojiyle ilgili değil; aynı zamanda veri toplama, fikir üretimi, karar verme ve içgörü uygulama gibi süreçlerle de ilgilidir.

Bu büyük veri kuralları daha hızlı, daha kapsamlı içgörü üretimi ve bu içgörüler doğrultusunda gerçek zamanlı aksiyon alabilme imkanı sunarak rekabet avantajı sağlayabilir.

Leave A Comment

Last Updated: Kasım 13th, 2022 / Categories: Bilişim & Teknoloji, İş Zekası & Raporlama / Tags: , , , / Views: 3597 / 6,6 min read / 1326 words / 0 Comments on Büyük Veri Yarışında Geri Kalmayın! /

En Son Yazılarımız İçin Abone Olun

En son yazılarımızı sizinle paylaşmaktan mutluluk duyacağız.

KVKK Politikamıza ulaşmak için lütfen tıklayınız.