Proje kelime olarak ne anlama gelmektedir? Proje yönetiminin tarihi ne zaman başlar? Proje yönetiminde kullanılan teknikler nedir ve kimler tarafından kullanılmıştır? Ülkemizde ki büyük proje örnekleri nelerdir? gibi soruları merak ediyorsanız buyurun başlayın okumaya… (İ.A.)

Bugünkü haliyle proje yönetiminin geçmişi çok eski olmamakla birlikte bazı  çevreler Mısır Piramitleri ve Çin Seddi’nin  yapımının önemli birer proje olduğu görüşündedir. Ancak, proje yönetiminin  Amerika Birleşik Devletleri askeri kuvvetleri tarafından atom  bombasının geliştirildiği 1941 yılında tasarlanan  Manhattan Projesi ile başladığı kanısı daha yaygındır.

Modern proje yönetimi teknikleri, 19. Yüzyılın sonlarında  karmaşıklaşan iş yaşamı ile birlikte şekillenen ve gelişen yönetim ilkelerinin  evrimleşmesi ile elde edilmiştir. Özellikle o yıllarda gerçekleştirilen büyük  ölçekli devlet projeleri proje yönetimi tekniklerinin gelişmesinde itici güç  olmuştur.

Kelime kökenine baktığımızda ‘proje’ Latince ‘pro’ ve ‘jectum’ kelimelerinin birleşmesinde oluşur. ‘pro’ ön, ileri gibi anlamlara gelirken, ‘jectum’ ise fırlatmak, çıkarmak anlamlarına gelir. ‘projectum’ ileriye doğru fırlatma, çıkarma anlamlarını taşır. Yönetim ise Türkçe’de ‘yön’ ve ‘etmek’ kelimelerinin birleşiminden, yön göstermek, hedef göstermek temel anlamlarından gelir. Bu çerçevede ‘proje yönetimi’ ileride yapılacak işin yönünün ve hedeflerinin belirlenmesi, izlenmesi ve kontrolünü içerir. Akademik yaklaşımla;

‘bir kez yapılan, zamanla kısıtlı, hedefi olan, özgün işlerin tanımlanması, planlanması, uygulanması, izlenmesi ve kontrolü süreci “proje yönetimi”

olarak tanımlanmaktadır.

Proje yönetimi ile ilgili ilk bilimsel çalışma 1900’lü  yılların başında Frederick Taylor (1856-1915) tarafından  gerçekleştirilmiştir. Taylor, yönetim tekniklerinin bilimsel  olarak analiz edilebileceğini ve geliştirilebileceğini göstererek yönetim  anlayışında yeni bir sayfa açmıştır. Taylor’un çalışmalarından önce verimliliği  artırmanın tek yolu işçilerin daha uzun saatler boyunca daha sıkı  çalıştırılmasıydı. Taylor, iş süreçlerinin bileşenlerini tek tek analiz ederek,  iş planlamasını daha verimli hale getirmiştir.

Bilimsel yönetim akımının öncülerinden biri olan Henry L. Gantt  (1917), bugün yaygın biçimde uygulanan proje izleme ve değerlendirme  yöntemlerinden olan PERT (Program Evaluation and Review  Techniques) ve CPM (Critical Path Method) in esasını oluşturan  “Gantt Şemaları” (grafikleri, çizelgeleri) nı geliştirmiştir.  Bu grafikler sayesinde proje takvimini oluşturmada büyük kolaylıklar sağlanmış,  bilgisayarın da devreye girmesiyle birlikte, proje mühendislerinin işi iyice  kolaylaşmış ve iş takibi kolayca yapılır olmuştur.

Proje kapsamındaki faaliyetlerin tamamlanma zamanlarını dikkate alarak  projenin takibini kolaylaştıran tekniklerden olan PERT (ilk kez  1958 yılında Amerikan ordusunda Polaris denizaltı  füzelerinin yapımı projesinde kullanıldı.) ve CPM ile  birlikte karmaşık projelerin en geç tamamlanma zamanlarının hesaplanabilmesi,  projenin daha erken zamanda tamamlanması istendiğinde yeni düzenlenemelerin  yapılmasına imkan vermesi proje yöneticilerinin, projenin akışı üzerindeki  kontrollerinin artmasına yardımcı oldu.

İlk önce askeri alanda silah geliştirilmesi konusunda kullanılan bu teknikler  değişen rekabetçi piyasaların etkisiyle endüstriyel projelerin de vazgeçilmez  araçları haline geldi. Anılan yöntemler ülkemizde de birçok büyük projede  kullanılmıştır. II. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve  Güney Doğu Anadolu Projesi CPM, Keban Barajı ve  İstanbul Boğaz Köprüsü PERT’in uygulandığı projelere örnek  gösterilebilir.

Projelerin başarılı bir şekilde yürütülmesi için bir çok yazılım ve uygulama geliştirilmiştir. En yaygın kullanılanlardan biri  ClickUp programıdır.  Hem kişisel, hemde iş projelerinizi dijital olarak yönetmede kullanabilirsiniz. Henüz dili Türkçe değil ama çok fazla İngilizce gerektirmiyor. Türkçe tanıtımı  için buraya bakabilirsiniz.

Leave A Comment

Last Updated: Kasım 13th, 2022 / Categories: Proje Yönetimi / Tags: , , , / Views: 4885 / 3,5 min read / 704 words / 0 Comments on Proje Yönetiminin Tarihsel Gelişimi /

En Son Yazılarımız İçin Abone Olun

En son yazılarımızı sizinle paylaşmaktan mutluluk duyacağız.

KVKK Politikamıza ulaşmak için lütfen tıklayınız.