Hem projelerde hem de günlük iş hayatında herkes yoğunluktan şikayet ediyor. Hiç iş bitmediği gibi, sürekli artıyor, fazla mesailer normal hayatın parçası olmuş durumdalar. Bu noktada size “zaman kaybettiren” faktörlere odaklanmalı ve ne yapabileceğiniz konusunda kafa yormalısınız. Zaman konusunda problem yaşıyorsanız önce aşağıdaki gibi sebepleri belirlemeli ve onları nasıl düzeltebileceğinize odaklanmalısınız.

 • Bitmemiş işler
 • Kötü yapılmış ve tekrar yapılacak işler
 • Telefonlar, e-postalar
 • Net olmayan sorumluluk ve yetkisizlik
 • Uyarmadan ya da açıklamadan yapılan değişiklikler
 • Diğerlerini beklemek
 • İş delege edememek
 • Zayıf geri dönüşlü ortamlar
 • Kullanıma hazır formatta bilgi olmayışı
 • Günlük idare
 • Sızlananlar
 • Astlara “düşünmeyi” açıklamak
 • Çok fazla gözden geçirme
 • Ofis içi muhabbetler
 • Kaybolan bilgi
 • Önceliklerin değişmesi
 • Karasızlık
 • Kaytarma
 • Çok fazla toplantı
 • Delege edilen işi kontrol etme
 • Net olmayan rol ve iş tanımları
 • Üst yönetimin bir çok veya her işe müdahalesi
 • Bütçeye bağlı kalma zorunluluğu
 • Zayıf eğitimli müşteriler
 • Kötü yöneticiler
 • Belirsiz hedef ve amaçlar
 • İş açıklamasında eksiklikler
 • Küçük kararlarda çok fazla katılım gerekliliği
 • Teknik bilgi yetersizliği
 • Karar verme yetkisinin olmayışı
 • Zayıf durum raporlaması
 • Fazla iş yükü
 • Gerçekçi olmayan zaman kısıtları
 • Çok fazla seyahat
 • Yetersiz yönetim araçları
 • Pas geçme, önemsememe
 • Şirket politikaları
 • Sürekli kriz yönetimi
 • Bürokrasi
 • Ego’lar
 • Kraldan çok kralcı diğer yöneticiler
 • İletişimsizlik
 • Çok fazla dokümantasyon
 • Üst yönetimin eksik desteği
 • Uygun olmayan taşaronlarla çalışma
 • Risk almaya istekli olmayan çalışanlar
 • Kısa dönem sonuçlara odaklılık
 • Uzun dönem planlama eksikliği
 • Yeni sistemlere adaptasyon
 • Çok fazla proje ile uğraşma
 • Mükemmelliyet beklentisi
 • Proje organizasyonu eksikliği
 • Fazla baskı
 • Sık personel değişimi
 • Çalışan disiplinsizliği
 • Kalitesiz iş gücü

Projelerin başarılı bir şekilde yürütülmesi için bir çok yazılım ve uygulama geliştirilmiştir. En yaygın kullanılanlardan biri  ClickUp programıdır.  Hem kişisel, hemde iş projelerinizi dijital olarak yönetmede kullanabilirsiniz. Henüz dili Türkçe değil ama çok fazla İngilizce gerektirmiyor. Türkçe tanıtımı  için buraya bakabilirsiniz.

Leave A Comment

Last Updated: Kasım 13th, 2022 / Categories: İş Geliştirme, Proje Yönetimi / Tags: , , / Views: 3552 / 2,1 min read / 415 words / 0 Comments on Projelerde Zaman Çalıcılar! /

En Son Yazılarımız İçin Abone Olun

En son yazılarımızı sizinle paylaşmaktan mutluluk duyacağız.

KVKK Politikamıza ulaşmak için lütfen tıklayınız.