Teknolojik gelişmelere bağlı olarak işletmelerdeki yönetim araçları da değişmektedir. Bu değişimle beraber yeni kavramlar çıkmakta hatta bazen bir birilerin yerine kullanıldığı görülmektedir. Bu bağlamda aşağıda ERP Sistemlerine ait temel bazı kavramlar kısaca özetlenmiştir. (i.a.)

ERP Yazılımlarında kullanılan – olmazsa olmaz – temel kavramları kısaca açıklamak gerekirse:

ERP = Enterprise Resource Planning (Kurumsal Kaynak Planlaması)
İşletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken iş gücü, ekipman, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan, tüm bilgi kaynaklarının tek başlarına ve birbirleri ile anlamlı ilişkiler çerçevesinde entegre yönetimini olanaklı kılan  sistematik yazılım bütününe verilen genel isimdir.

MRP = Material Requirments Plannig (Malzeme İhtiyaç Planlama)
Stok yatırımlarını minimuma indirmek, üretimi ve etkinliği arttırmak, alıcıya karşı yapılan hizmeti geliştirmek ve kalitesini    arttırmak amacıyla kullanılan bir yönetim çizelgeleme ve kontrol tekniğidir.

MRP-II = Manufacturing Resources Planning (Üretim kaynakları Planlanması)
Üretimin verimliliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla, ihtiyaç duyulan anda, ihtiyaç duyulan yerde, ihtiyaç duyulan miktarda malzemenin bulundurulması için geliştirilmiş planlama tekniğidir.

MPS =  Master Production Scheulding (Ana Üretim Çizelgesi)
Belli bir planlama dönemi içerisinde satılacak veya üretilecek tüm malzemelerin hangi tarihte ve ne miktarda temin edileceğini gösteren çizelgedir. Aynı zamanda MRP ve MRP-II nin girdisidir.

CRP = Capacity Requirements Planning (Kapasite İhtiyaç Planlama)
Üretim planlarını gerçekleştirmek için eldeki imkanlar doğrultusunda iş gücü ve makine kaynaklarına duyulan ihtiyacın belirlenerek oluşan iş yüklerinin dengeli bir biçimde dağıtılmasıdır.

BOM = Bills of Materials (Ürün Ağaçları)
Ürün ağacı, ana üretim planında bir ürünü oluşturan bileşenler ve hammaddelerin tanımlanması veya listelenmesidir.

CRM = Customer Relationship Management (Müşteri İlişkileri Yönetimi)
Satıcıların müşterileri daha iyi tanıyarak onların ihtiyaçlarına uygun mal ve hizmetleri satmak sureti ile müşteri memnuniyetini ve müşteri sadakatini arttıran bütünsel ilişkilerin yönetimidir.

SCM = Supply Chain Management (Tedarik Zinciri Yönetimi)
Müşteriye, doğru ürünün, doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyata tüm tedarik zinciri için mümkün olan en düşük maliyetle ulaşmasını sağlayan malzeme, bilgi ve para akışının entegre yönetimidir

B2B – B2C E-Business (E-Ticaret)
İnternet üzerinden Ticaret Fonksiyonları olarak en sade hali ile anlatabiliriz.
B2B= Business to Business; Firmadan Firmaya yönelik E-Ticaret yöntemidir.
B2C= Business to Customer. Firmadan müşteriye yönelik E-Ticaret Yöntemidir.

EDI = Electronic Data Interchange (Elektronik Bilgi Alışverişi)
Belli bir şekilde yapılandırılmış bir format kullanarak, iki şirketin iş bilgilerini elektronik ortamda birbirlerine aktarmalarını ifade etmektedir.

HRM = Human Resources Management (İnsan Kaynakları Yönetimi)
İşletmelerin hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli olan işlevleri gerçekleştirecek yeterli sayıda vasıflı elemanın işe alınması, eğitilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi ve değerlendirilmesi işlemidir.

Leave A Comment

Last Updated: Kasım 13th, 2022 / Categories: ERP Sistemleri / Tags: , , , , , , / Views: 6149 / 2,7 min read / 547 words / 0 Comments on Temel ERP Kavramları /

En Son Yazılarımız İçin Abone Olun

En son yazılarımızı sizinle paylaşmaktan mutluluk duyacağız.

KVKK Politikamıza ulaşmak için lütfen tıklayınız.