Endüstri Mühendisleri hem analitik düşünme yeteneği, hemde yönetsel becerileri nedeniyle çok farklı alanlarda çalışmaktadırlar.  Aşağıda ki yazıda Endüstri mühendislerinin genel olarak hangi alanlarda çalışabilecekleri özetlenmiş. İyi okumalar. [i.a.]

Biz Endüstri Mühendislerine sorulan en sık sorulardan birisidir: “Ne iş yaparsınız, nerelerde çalışabilirsiniz?”. Öğrenciyken sık sık karşımıza çıkar bu soru ve her zaman istediğimiz cevabı veremeyiz. Hatta bölüm mü değiştirsek ne diyenleri etrafımızda o kadar çok duyarız ki:) Halbuki bu düşünce tarzı, mesleğini ve ne alanda çalışmalar yapabileceğini saptayamayan bir Endüstri Mühendisi için tehlikeli gibi görünen, ancak geliştirici bir cevaptır. Neden mi? Cevabı çok basit: ne istediğini bilmeyen ve araştırmayan kişilere sorgulama yoluyla, mesleğine olan merakını giderme imkanı sunar. Diğer bir seçenek ise; meslek değişimidir… Ama biz Endüstri Mühendisleri meslek değiştirmeyip, mesleğimize sıkı sıkıya sarılmamız da fayda olacak. Aşağıdaki yazıda bu konuda ufak da olsa bilgiler yer almaktadır.

Üretim Sistemleri Tasarımı ve Verimlilik

 • Tesis yerleşimini, iş gücü, malzeme, makine ve ekipmanları en verimli şekilde kullanılabilmesi amacıyla düzenlemek;
 • İş Akış ve Operasyon Planlarını ürün ve üretim olanaklarının özelliklerini dikkate alarak oluşturmak,
 • İş standart sürelerini, kapasite planlamalarını, üretim planlama, maliyet analizi, verimlilik karşılaştırmalarını, ücret sistemi planlamasını yapmak,
 • İş yerini çalışanların sosyolojik, psikolojik ve antropolojik özelliklerine uygun olarak düzenlemek,
 • İş yerinde malzeme akışı, stoklanmasını verimlilik esasları doğrultusunda planlamalar yapmak temel ilgi alanlarıdır.

Üretim Sistemleri Kontrolü

Satış tahminleri yaparak Üretim Planlarını hazırlamak, Malzeme İhtiyaç Planlamasını oluşturmak ve bundan hareketle malzeme hareketlerini düzenlemek, Kapasite İhtiyaç Planlamasını, üretim planlaması ve makine, teçhizat ve iş gücünü dikkate alarak oluşturmak, Üretim planlamasında işlerin makinelere dağıtımında, verimlilik sağlanacak şekilde İş Çizelgeleme ve Tezgah Yüklemeleri yapmak, İmalat ve Montaj Hattı Dengelemelerini maliyet ve üretim hızını dikkate alarak planlamak, Atölye Veri Toplama Sistemlerini kurarak, işlerin, üretimin, ürünün ve makinelerin durumlarını takip edebilmek, En uygun seviyede maliyet kısıtı altında Stok Kontrol Yöntemlerini oluşturmak, Ürün Ağaçlarını oluşturarak gerekli parça, yarı mamul ve ham madde akışını ve stoklarını izlemek konularında ve bunların alt açılımlarında çalışmak Endüstri Mühendisliği konularına girmektedir.

Yönetim

İşletme Strateji ve Hedeflerini belirlemek, bu strateji ve hedeflere ulaşabilmek için faaliyet planları oluşturmak, takibini yapmak, Performans göstergelerini belirlemek ve takip etmek, İnsan Kaynakları planlamasını yapmak, Performans değerlendirmelerinde rol almak, Kariyer planlaması yapmak, Pazar Analizi, Satış planlamasını oluşturmak, Ürün Maliyetlendirme, Karlılık Analizleri, Maliyet Düşürülmesi konularında çalışmak, Bütçeleme ve Bütçe Kontrol, Finansman Planlaması yapmak, Dönemsel Faaliyet Raporlarını oluşturmak, Ücret Sistemlerini oluşturmak, Eğitim Planlaması yapmak, Çalışanların motivasyonunu arttırıcı faaliyet planlaması yapmak Endüstri Mühendislerinin çalışma alanlarına girmektedir.

Toplam Kalite Yönetimi

 • Kalite Kontrol Sistemini malzeme, ham madde ve yari mamullerin girişte, üretim sürecinde ve son kontrol aşamalarında kontrol edilmesi için kurmak ve geliştirmek,
 • Kalite Kontrol için İstatistiksel Tekniklerden yararlanmak,
 • Toplam Kalite Yönetimi felsefesini kurumlara yerleştirmek
 • Çalışanların kalite geliştirmeye katkılarını sağlamak için Kalite Çemberleri kurmak, Ödüllendirme Sistemin hayata geçirmek,
 • İşletmelerin kalite faaliyetlerini organize etmek amacıyla ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemini kurmak, yaşatmak ve geliştirmek,
 • İsletmelerin çevresel faaliyetlerini organize edebilmek için ISO 14001 faaliyetlerine önderlik etmek,
 • Yan sanayi değerlendirmelerinde aktif rol almak gibi faaliyetler de Endüstri mühendislerinin ilgi alanlarına girmektedir.

Yöneylem Araştırması

 • Kapasite, talep, maliyet gibi kısıtlar altında, karı en büyük yapacak şekilde üretim miktarlarının belirlenmesi,
 • Matematiksel modellerinin oluşturulup lineer ve tam sayılı programlama ile çözümleri,
 • Sermaye bütçelemesi, Taşıma, Yükleme problemi, Depo yer seçim problemi,
 • Taşıma kapasitesi ve maliyet kısıtları altında en kısa yolu belirleme -Dağıtım problemleri,,
 • Gezgin satıcı problemi,
 • Dinamik programlama; çok kademeli karar problemleri, kademe sayısı sonlu problemler,
 • Risk ve belirsizlik ortamlarında karar verme. Oyun teorileri: Çatışma ortamında karar verme konularında Endüstri Mühendisleri aktif rol oynamaktadır.

Karar Bilimleri

 • Yatırım ihtiyaçlarına yönelik Yatırım Planlama çalışmalarında görev alır,
 • Kuruluş yeri seçimi ve Mühendislik Ekonomisi teknikleri ile yatırım analizi çalışmaları yapar,
 • Fizibilite raporlarının hazırlanmasında görev alır,
 • Mevcut ekipmanın ekonomik olarak çalışıp çalışmadığını tespit etmek amacıyla yenileme analizi çalışmaları yapar,
 • Yürütülen projelerin zamanında ve uygun kaynak kullanımı ile, verimli bir şekilde tamamlanabilmesi için proje yönetimi tekniklerinden faydalanır.

Yapay Zeka/Uzman Sistemler

Yapay Zeka ve Uzman Sistemler, bir işletmenin yöneticilerine karar verirken ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri doğru, zamanında ve güvenilir bir şekilde sağlayan araçlardır. Endüstri Mühendisleri firmanın elinde bulunan verileri, veri ile bilgi arasındaki ilişkiyi sorgulayarak yöneticinin ihtiyaç duyduğu bilgiye dönüştüren, bu tür sistemleri tasarlar, kullanıma sunar ve yönetir.

Leave A Comment

En Son Yazılarımız İçin Abone Olun

En son yazılarımızı sizinle paylaşmaktan mutluluk duyacağız.

KVKK Politikamıza ulaşmak için lütfen tıklayınız.