Endüstri Mühendisliği toplum tarafından tam olarak bilinmemekte ve hatta bazen diğer isim benzerliği olan mesleklerle karıştırılmaktadır. Yazıda Endüstri mühendisliğinin diğer mesleklerden ayıran özellikleri nelerdir? Endüstri mühendisliğinin temel amaçları hangileridir? gibi sorulara cevap aranmıştır. Keyifli okumalar. [İ.A.]

Tüm Endüstri Mühendislerinin bildiği üzere mesleğimiz; insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan  üretim ve hizmet sektöründeki bu bütünleşik sistemlerin incelenmesi, planlaması, örgütlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi için; sistem, model ve yöntem geliştirerek sorunları  önlemeye ve çözmeye odaklanan bir mühendislik dalıdır.

Temel amacı ise; üretim ve yönetim sistemlerindeki etkin ve verimli kullanmaya yönelik çalışmalar yürütmektir.

Endüstri Mühendisleri bu görev ve sorumlulukları yerine getirirken sosyal bilimler, bilgisayar bilimleri, temel bilimler, yönetim bilimleri, çağdaş iletişim becerileri ile birlikte fiziksel, davranışsal matematik, istatistik/olasılıktan yararlanmaktadırlar. Bu çerçevede Endüstri Mühendisleri; daha basit, daha insanca, daha az yorucu, daha güvenilir, daha az maliyetli, daha kaliteli, daha az stoklu, daha az arızalı, daha ekonomik, daha karlı, daha etkin kapasite kullanımı olan sistemler yaratmak amacıyla söz konusu sistemleri incelemek, planlamak, örgütlemek, yürütmek, denetlemek, geliştirmek ve bunların uygulanmasını sağlamak durumundadırlar.

Girdilerin en efektif şekilde kullanılması ve süreçlerin performansının yükseltilmesi, bağıl olarak çıktı miktarlarının ve kalitesinin artırılması Endüstri Mühendislerinin başlıca görev ve sorumluluk alanlarıdır.

Endüstri Mühendisliğinin Farkı Nedir?

Endüstri Mühendisliğini diğer mühendislerden farklı kılan en önemli nitelikler, insan odaklı olması ve bütünsel bakış açısıyla olaylara yaklaşmasıdır. Yani sistemin merkezindeki en önemli faktörün insan faktörü olduğunun bilincinde olma ve sistemin tüm bileşenlerini etkileşimli sonuçlar bütünü içerisinde ele almaktır.

Eğitim yönünden ise Endüstri Mühendisliğini diğer mesleklerden ayıran en temel unsurları şöyledir:

  1. Sorgulama yeteneği :Problemi belirli bir kalıba oturtmak yerine düşüncelerimizi yönlendirecek soyutlamaları yapmaya yönelik olarak sorgulama yeteneği,
  2. Soyutlama ve analitik olarak ifade etme yeteneği ; Analitik modeller (matematik programlama modelleri analitik modellerin alt cümlesidir; sistematiği kurulmuş ve tanımlanmış ‘kutular’ bile analitik modeller olabilir) ile ifade etmek ve sorunu bu boyutta ifade etme yeteneği,
  3. Optimizasyon :  Olasılık ve istatistik kavramlarını karar verme sürecine uygulama yeteneği,

Yukarıda sayılan bu unsurlar Endüstri Mühendislerinin kuvvetli yönleridir. Eğitim süresince edinmiş oldukları teorik bilgiyi çalışma ortamında edindikleri pratik bilgiyle birleştirip, bu unsurları öne çıkararak çalışma ortamında optimum verimliliği ve etkinliği sağlayabileceklerdir.

Endüstri Mühendisliği Mesleğinin Amaçları

Endüstri Mühendisliği Mesleğinin Amaçları; karlılık, etkinlik, verimlilik, esneklik duyarlılık ve yüksek kalitenin sağlanması ve ürün ve hizmetler ile ilgili süreçlerin sürekli geliştirilmesidir. Bu sonuçları elde edebilmek için Endüstri Mühendisi, temel bilimler, yönetim bilimleri, bilgisayar bilimleri,insan ve sosyal bilimler ve çağdaş iletişim becerileri konularında yetkinlikler edinir.

Endüstri Mühendisliği günümüzde büyük ölçekli işletmelerde tam anlamıyla tanınmakta ve Endüstri Mühendisi istihdamı her geçen gün artmaktadır. Artık bankacılık, sigortacılık, danışmanlık, turizm ve sağlık sektörlerinde yer alan hizmet işletmelerinde de Endüstri Mühendisleri çalışmaya başlamıştır.

Leave A Comment

Last Updated: Kasım 13th, 2022 / Categories: EM'ye Dair / Tags: , , / Views: 7224 / 3,3 min read / 657 words / 0 Comments on Endüstri Mühendisliğinin Farkı Nedir? /

En Son Yazılarımız İçin Abone Olun

En son yazılarımızı sizinle paylaşmaktan mutluluk duyacağız.

KVKK Politikamıza ulaşmak için lütfen tıklayınız.