İkinci Dünya Savaşı sonrasında Japonya’nın yeniden inşası konusunda kalite devrimine önemli katkıda bulunmuş bir isim olan Joseph Moses Juran’ın hayatının özetlendiği bir yazı. [i.a.]

1924’de Minnesota üniversitesinden mezun olduktan sonra Bell telefon şirketinin Hawthorne tesislerinde muayene bölümünde  alışmaya başlar. II. Dünya Savaşının başlamasına kadar burada çalışan Juran da Shewhart’ınçalışmalarını yakından takip etmekte ve diğer istatistiksel yaklaşımlarıntelefon ekipmanları üretimine uygulanması çabalarına şahsen katılmaktadır.

Juran 1954 yılında Japonya’yı ziyaret eder ve Deming gibi o da ürünlerini Dünya pazarlarına ihraç edebilmelerini sağlamak üzere  endüstrilerinin tekrar yapılanması görevini üstlenen Japon liderine yardımcı olur. (Japonya da kalite kontrolün geliştirilmesi ve ABD–Japon dostluğunu geliştirmede katkılarından dolayı Japon imparatoru tarafından Japon olmayan kişilere verilen en büyük ödül olan kutsal hazine nişanı almıştır.)

Juran o zamana kadar organizasyonların finans yönetiminde kullanmakta olan üç ana esas yönetim sürecini ele alarak (Finansal  planlama, Finansal Kontrol, Finansal Geliştirme ) bunları kalite yönetimine uyguladı. Juran üçlemesinin 3 ana elemanı şunlardır.

  1. Kalite Planlama: Müşterileri, gereksinimlerini, müşterilerin beklediği ürün ve servis özelliklerini belirleme ve doğru nitelikteki bu ürün ve servisleri verip, daha sonra müşteriden gelen bilgilerin organizasyonun üretim bölümüne transferini sağlama sürecidir.
  2. Kalite Kontrol: Ürünün müşteri tarafından belirlenmiş orijinal gereksinimlere gerçekten uyup uymadığının denetimi ve değerlendirilmesi sürecidir. Saptanan sorunlar düzeltilir.
  3. Kalite Geliştirme: Sürdürülen mekanizmanın kalitenin sürekli bir temele dayalı olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bir hale getirilmesi sürecidir. Bu kaynakları tahsisi, kalite projeleri ile meşgul olacak eleman atamak , onları eğitmek, kaliteyi sürekli kılacak ve kazanılan güveni sürdürecek kalıcı bir yapıyı yerleştirmek gibi çalışmaları içerir.

Ayrıca 1941 yılında Vilfredo Pareto’nun çalışması pareto yöntemini kalite problemlerine uygulan bir makale yayınlamıştır. (çoğu olay için, etkilerin kabaca % 80’i etkenlerin % 20’sinden kaynaklanır).

Kaliteyi uygulamada Juran’ın savunduğu yaklaşım, gelişme için programlanmış ve hedefleri belirlenmiş ekip projeleri oluşturulması şeklindedir. Dikkatlerin kaliteyi geliştirme üzerinde yoğunlaştırılması için pek çok çalışma yapmış ve proje ekiplerinin ortalama 100.000 $ civarında yarar sağladığını göstermiştir.

Ünlü kalite kontrol el kitabının yazarı olan Juran’ın 30 ‘dan fazla “ Madalya” , “Onur Üyeliği”, “Şükran Belgesi” gibi 12’den fazla ülkeden almış olduğu ödülleri bulunmaktadır.

Yayınlanan Kitapları
* Quality Control Handbook, New York, New York: McGraw-Hill, 1951, OCLC 1220529
* Eventually published in five editions: 2nd edition, 1962, 3rd edition, 1974, 4th edition, 1988, 5th edition, 1999
* Managerial Breakthrough, New York, New York: McGraw-Hill, 1964
* Management of Quality Control, New York, New York: Joseph M. Juran, 1967, OCLC 66818686
* Quality Planning and Analysis, New York, New York: McGraw-Hill, 1970
* Upper Management and Quality, New York, New York: Joseph M. Juran, 1980, OCLC 8103276
* Juran on Planning for Quality, New York, New York: The Free Press, 1988, OCLC 1646890

Leave A Comment

Last Updated: Kasım 13th, 2022 / Categories: EM'ye Değer Katanlar, Kalite / Tags: , , / Views: 3413 / 2,7 min read / 541 words / 0 Comments on Joseph Moses Juran [1904-2008] /

En Son Yazılarımız İçin Abone Olun

En son yazılarımızı sizinle paylaşmaktan mutluluk duyacağız.

KVKK Politikamıza ulaşmak için lütfen tıklayınız.