Endüstri 4.0, yapay zeka, nesnelerin interneti ve blokchain gibi kavramlar hayatımızda bir çok şeyi değiştirecek potansiyele sahip. Bu durum elbette muhasebe sistemlerinde de bir takım etkilerini gösterecektir. Mali mühendislik tabiri ile konu ele alınmış ve bazı önemli hususlara dikkat çekilmiş yazıda. Keyifle okumanız dileğimle…

Çağımızın yeni endüstriyel devrimi başka bir ifadeyle sanayinin dijitalleşmesi olarak ifade edilen ve Endüstri 4.0 (Sanayi 4.0) olarak adlandırılan dördüncü sanayi devrimi  tüm meslekleri etkilediği gibi şüphesiz muhasebe mesleğini de etkileyecektir. Muhasebe mesleğinin geleceğinde dijitalleşme ve dönüşüm  ihtiyacı zorunludur. Peki dijitalleşmenin bu önlenemeyen yükselişine karşı muhasebe endüstrisi bu  devrime hazır mı?

Dördüncü sanayi devriminde her biri farklı bilgisayarlar tarafından yönlendirilen makinelerin bir bütün olarak ana bilgisayarların kontrolüne girmesi öngörülüyor. Endüstri devriminin insanoğlunun hayatında birçok şeyi çok hızlı ve radikal olarak değiştireceğini söylemek mümkündür. Çok yakın bir gelecekte birbiri ile kesintisiz bir haberleşme içinde olan akıllı makinelerin hayatımızda çok önemli bir yer tutacağı fazlasıyla olası bir tahmindir.

On sekizinci yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan birinci sanayi devrimi ile birlikte suyun gücünden faydalanan ilk mekanik tezgâhlar icat edilmiştir. Bu yıllarda buhar gücü daha fazla kullanılmaya ve çeşitli makineler üretilmeye başlanmıştı.

Yirminci yüzyılda ortaya çıkan 2. sanayi devrimi ile birlikte elektrik enerjisi kullanılmaya başlanmış ve seri üretime geçilmiştir. İlk elektrikli üretim bandı bu devrimle beraber kullanılmıştır.

1970’li yıllarda üretim süreçlerinin elektronik ve bilgi teknolojileri ile otomasyona bağlanmasıyla beraber 3. sanayi devrimi başlamıştır. Bu yıllarda, programlanabilir akıllı kontrol cihazları ilk kez icat edilmiştir.

2011 yılında Almanya’nın Hannover kentinde adını ilk kez duyduğumuz 4. Sanayi Devrimi ise, bilişim ve internet süreçlerinin üretim aşamalarına entegrasyonunu ve süreçler arası ağların oluşturulmasını sağlamıştır. Bu devrim, Alman Federal Hükümeti’nin destekleriyle günümüzde oldukça önemli bir yer tutmaktadır.

Üretim aşamalarının tamamen robotlara devredilmesi, yapay zekanın gelişimi, üç boyutlu yazıcılar sayesinde evlerde üretim yapabilme ve çok büyük veri oluşumlarının analiz edilip değerlendirilmesi gibi birçok yenilik dördüncü sanayi devrimi ile mümkün hale gelmiştir.

Dijital teknolojiler ile tetiklenen 4. Sanayi devriminin inşa edildiği bugünlerde ise, yapay zeka, robot kullanımı, otonom araçlar, 3D yazıcılar, nanoteknoloji ve bilimin diğer alanlarındaki gelişmelere bağlı olarak ekonomi ve toplumun dönüşüm sürecine işaret edilmektedir. Bu gelişmelerin iş yapış şekillerimizi değiştirmesinin yanı sıra insan olarak bizi ve toplumu değiştireceği öngörülmektedir.  Bazı mesleklerin tamamen yok olması, bazılarının ise daha fazla gelişecek olmasının yanı sıra, bugün hiç bilmediğimiz meslek dallarının ortaya çıkacak olması tahmin edilmektedir. Tüm gelişmeler neticesinde bu sistemlerin muhasebe mesleğini etkilemesi kaçılmaz bir gerçekliktir. Bu nedenlerle artık yapay zeka, blockchain teknolojisi, 4. Sanayi Devrimi ve bulut sistem yazılımlarının muhasebe mesleğinin geleceğine etkileri konuşulmaya ve tartışılmaya başlanmıştır. Bu sistemler muhasebe mesleğinde hangi yeni fırsatları yaratacak, dijitalleşme ve teknoloji muhasebe mesleğini ve meslek mensuplarını nasıl etkileyecek, muhasebe mesleği ve meslek mensupları bu değişime hazır mıdır?  gibi sorular şimdilerde muhasebe endüstrisinde konuşulmaya başlandı.

Muhasebe mesleği bilgisayar devrimini benimseyerek meslek açısında pozitif bir duruma dönüştürmüştür.

Dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerdeki başarı tamamen muhasebe meslek elemanlarının bu durumu benimsemesi ve muhasebe kuruluşlarının bu gelişmeleri muhasebe mesleklerine entegre etmeleri ile ilgilidir.

Örneğin; Amerika’da ve Avrupa ülkelerinde muhasebe mesleğini teknolojik gelişmeler neticesinde yaşanacak değişimlere uyumlu hale getirmek amacıyla üniversitelerde “Muhasebe Teknolojileri” bölümü açılmıştır.

Günümüzde teknolojik gelişmeler neticesinde muhasebe mesleğinin yapısı ve çerçevesi de değişmektedir. Bilgisayar sistemleri sayesinde muhasebecilerin iş yükü azalmış, karmaşık ve zor işlemler ile daha önce geleneksel yönetimlerle yapılan (Kâğıt-Defter) muhasebe işlemleri kolayca ve hızlı bir şekilde kısa sürede yapılabilir hale gelmiştir. Önümüzdeki yıllarda ise yine muhasebeciler tarafından yapılan birçok işlemin yapay zeka ve otomasyon sistemleri tarafından yapılacak olması kaçınılmaz bir gerçekliktir. Bu noktada, muhasebe mesleği yok mu olur, yapay zeka gibi sistemler muhasebecilerin yerini alır mı?  gibi kaygılarından kurtarılarak muhasebe mesleğinin gelecekte dijital alanda yaşayacağı değişimler tespit edilerek bu çerçevede yeniden yapılandırmalı ve bu sürece uyum sağlayabilecek vizyoner fikirler ve modeller üretilmelidir.

Sonuç olarak, ileriki yıllarda yapay zeka, blockchain teknolojisi, 4. Sanayi Devrimi gibi teknolojik gelişmeler neticesinde  yüksek güvenlik ile korunan  satış, maliyet, fatura takibi, likidite hesaplama gibi klasik muhasebe  işlemlerini kendiliğinden yapan ve kendi kendine öğrenme yeteneğine sahip muhasebe sistemlerinin  ortaya çıkması çok da uzak değil. Muhasebe mesleğinin bu teknolojik değişimlere ayak uydurabilmesi için düşünce, eğitim, teknoloji ve kültür gibi alanlarda A’dan Z’ye yeniden inşa ederek geleceğe hazırlayacak bir modele ihtiyacı var. İşte bu noktada muhasebe mesleğini geleceğe hazırlamak adına Mali Mühendislik; dijitalleşme, yapay zeka ve 4. Sanayi Devrimi gibi teknolojik gelişmelerin ışığında muhasebe mesleğinin mühendislik yetenekleri çerçevesinde yeniden tasarımıdır.

Makalenin Sözü: “Paradoks, hakikatin karinesidir.” Paul Yorck von Wartenburg

İsmail TEKBAŞ – https://hbrturkiye.com

Leave A Comment

Last Updated: Kasım 13th, 2022 / Categories: Endüstri 4.0 & Toplum 5.0, Muhasebe & Finans / Tags: , , , / Views: 3612 / 5,1 min read / 1028 words / 0 Comments on Endüstri 4.0 Çağında Mali Mühendislik /

En Son Yazılarımız İçin Abone Olun

En son yazılarımızı sizinle paylaşmaktan mutluluk duyacağız.

KVKK Politikamıza ulaşmak için lütfen tıklayınız.