Bir kurumdaki verilerin analizinde faydalanılacak en öncelikli gruplardan biriside muhasebe departmanında çalışanlardır. Ancak çoğu yönetici bu departmanları sadece bürokratik gerekleri yerine getiren birimler olarak görmektedir. Mali işler birimlerinde çalışanlarında, kuruma ait inovatif yaklaşımlara katkılarının olabileceği tartışılıyor. İyi okumalar…

Pazarlama ve satış grupları, inovasyonun ve yenilikçiliğin süreklilik arz etmesi ve rakiplerin hamlelerine en hızlı tepkinin verilmesi gereken bölümler olarak değerlendiriliyor. Oysa mali işler; temelini oluşturan kuralcı muhasebe ve vergi yaklaşımıyla, değişikliklere hoş bakılmayan, sadece kanuni çerçevede yapılması gerekenlerin uygulandığı durağan bir bölüm olarak görülüyor. Oysa bildiğimiz kadarıyla, her bölümün, görev tanımındaki işleri yapması, zaten bir ön şarttır.

Pazarlama bölümünün temel görevleri:

  • Ürün performanslarını takip etmek
  • Ürün satışını arttırıcı reklam vb. aktiviteler yapmak

Satış bölümünün temel görevleri:

  • Günlük olarak kendi satışlarını ve rakiplerini takip etmek
  • Tahsilatlarını düzenli yapmak

Ama bu departmanlardan inovatif yaklaşımlar, satışları arttırıcı yenilikler de bekleniyor. Peki, mali işler gruplarından da benzer şeyler beklenmemeli mi? Sadece finans müdürüyle muhasebe müdürünün yapması gereken işleri zamanında teslim ettiği, bürokratik birer departman kalmak zorunda mı? Sonuçta şirketin elinde, rakamların dilinden çok iyi anlayan ve analize yatkın çok değerli bir grup var:

Şirket içi değerleri rakamsal olarak ifade etmeyi ve bu ifadeleri nasıl yorumlamayı bilen bir grup. Ama ne yazık ki, şirketler bu grupları atıl halde tutuyor.

Şirketler bu grupların rakamlar üzerine hakimiyetini ve yorum kabiliyetlerini, özellikle veri çokluğu analizlerinde kullanılabilir. 2012 Ekim HBR Türkiye sayısında Büyük Veri incelenmişti. Oluşan verinin her saniye artmasının, bu verinin şirketler tarafından verimli kullanılması ve zamanında kullanılması gerekliliğini doğuruyor. Rakam analizi konusunda, günün büyük çoğunluğunu “number crunching” yani sayısal rakamları çözümleyici işlemlerle geçiren muhasebe ve finans grubu üyelerinden daha iyi analizci nasıl bulunabilir ki?

Yapılması gereken tek şey, bu kişilere daha anlamlı analiz yöntemlerinin öğretilmesi.

Uluslararası şirketlerde bu tür analizler yönetim muhasebesi adı verilen bölümler tarafından yapılırken, küçük ve orta ölçekli şirketlerde böyle bir bölüm kurmak maalesef pahalı bir işlem olarak görülüyor. Ama bu bölümlerdeki çalışanlar birer yatırım olarak algılanır ve gerekli eğitimlerden geçirilirse, şirketler için değerli bir avantaj ve katma değer sağlayan bir iş yaratmak mümkün olabilir.

Şirketler ellerindeki atıl kaynakları verimli kullanmak zorunda. Ama bu kaynaklardan biri olan mali bölüm çalışanlarının en büyük şikayetleri, firmaları tarafından sadece bürokratik işlemleri yapan biri olarak görülmek ve özellikle karar alma süreçlerinin dışında bırakılmak. Mali işler grubunda yer alan kişilerin kısa bir eğitimden geçirildikten sonra projelerin içinde aktif yer alması, hem kendilerinin iş tatmininin artmasını hem de şirkete değer katıcı eylemlerde yer almalarını sağlayacaktır.

Metin Pişkinoğlu – https://hbrturkiye.com

Leave A Comment

Last Updated: Kasım 13th, 2022 / Categories: Muhasebe & Finans / Tags: , , / Views: 2626 / 3 min read / 591 words / 0 Comments on Mali İşler Yaratıcılığın Olmaması Gereken Bir Dünya mı? /

En Son Yazılarımız İçin Abone Olun

En son yazılarımızı sizinle paylaşmaktan mutluluk duyacağız.

KVKK Politikamıza ulaşmak için lütfen tıklayınız.